[ Prev ] [ Index ] [ Next ]

Humboldt

Created Freitag 21 Oktober 2016

When I visited the head quarter of Alexander von Humboldt Foundation during the Study tour around Germany in August 2016, some staff of the Foundation suggested me to encourage other Vietnameses to apply for fellowships of the foundation. It is based on my own experiences, from the first impression in my mind that says "Humboldt's fellowships are too competitive to get", I once tried to apply for a fellowship programme of the Alexander von Humboldt Foundation and was successful. Hereby, I try to convince Vietnamese young scientists, who are having fresh minds with ambitions, to have a fresh view on Humboldt's fellowships, and raise your desires to come for a research stay in Germany, couple with good understandings and careful preparations to apply for such fellowships.

I intend to maintain this website as long as I feel it is helpful and try to update it with new information when necessary. Feel free to email me for your new questions or recommendations: minhdang at linux dot com.

Minh Dang DOAN
---

Quỹ Alexander von Humboldt là một cơ quan chuyên cấp các học bổng và giải thưởng để thúc đẩy trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Đức và nước ngoài. Các giải thưởng và học bổng của quỹ Humboldt có uy tín cao trong cộng đồng khoa học quốc tế. Học bổng của quỹ Humboldt mang đến rất nhiều lợi ích, gồm cơ hội được làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp của nước Đức, được giao lưu networking rộng rãi, có hỗ trợ tài chính tốt cho cả gia đình người được nhận. Dưới đây là danh sách các chương trình học bổng (và giải thưởng) của quỹ Humboldt:
https://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html

Tôi biết đến chương trình học bổng Humboldt khi xem trang web của hội nghị ngành Toán tối ưu (http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom13/organizers.php), giáo sư Hoàng Xuân Phú có để một dòng link giới thiệu ngắn gọn về quỹ Humboldt ("An Attractive Address for Postdoctoral Scientists and Scholars"). Tôi đọc sơ qua và có nói chuyện với đồng nghiệp thì được biết học bổng Humboldt danh giá lắm, mức độ cạnh tranh cao, nên không có ý định xin học bổng này (chắc là khó quá, tốn công làm hồ sơ). Sau này tôi gặp thầy Phú nói chuyện cụ thể hơn và được khuyến khích nộp đơn xin học bổng của quỹ Humboldt, khi đó tôi biết thêm rằng ngoài học bổng chính là "Humboldt Fellowship" còn có "Georg Forster Fellowship" với ít sự cạnh tranh hơn. Tôi tìm hiểu và làm hồ sơ mất hơn một tháng, rồi gửi apply và được nhận học bổng Georg Forster để làm postdoc trong 2 năm ở đại học Freiburg (vùng Tây Nam nước Đức). Ở trang web này tôi cố gắng cung cấp thêm thông tin để các nhà khoa học Việt Nam tìm hiểu về nguồn học bổng của quỹ Humboldt.

Doãn Minh Đăng
---

Các nội dung cụ thể:

+Applying for Humboldt fellowshipsSố lượt truy cập: RosettaVN Humboldt stats